Informatie voor verwijzers

Leefstijlexperts biedt reguliere zorg voor patiënten met ernstige aanhoudende klachten en na eerste lijn hulp zonder resultaat. Dat doen we op de poli van onze medisch specialisten en in ons multidisciplinair behandelcentrum.

Er is een verwijzing van de huis- bedrijfsarts, medisch specialist of psychiater nodig. Verwijzing kan via Zorgdomein (Leefstijlexperts en keuze locatie).

De patiënt wordt gezien door internist, ergo-, fysio- en oefentherapeuten. Afhankelijk van het leefstijlplan aangevuld met diëtisten, psychologen en waar nodig andere medisch specialisten. Dat kan online en/of fysiek in Amersfoort, Lelystad en Tiel. Verzekerd in basis- en aanvullende verzekering.