Leefstijlpreventie

Ook als je gezond bent, is het nodig om bewust te leven, een gezonde leefstijl te hebben.

Paul Blokhuis is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en weet het zeker: “De urgentie is hoog. Daarom komen we samen in actie met het Nationaal Preventieakkoord, bovenop alle goede initiatieven die er al zijn. Ik ben erg trots op de constructieve manier waarop alle betrokken partijen samenwerken. Hiermee komt een hele beweging op gang. Samen voor een gezonder Nederland.”

Dat Nationaal Preventieakkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Want die veroorzaken veel gezondheidsverlies en leiden tot een hoge ziektelast. Dat is niet alleen heel vervelend voor mensen zelf, het kost de samenleving veel geld.

In 2040 is een gezonde leefstijl de norm. Kinderen beginnen niet meer met roken, volwassenen drinken bewust en overgewicht komt minder voor dan nu. Een mooi doel.

Maar er is meer. Al is het alleen maar om het doel te bereiken. Bewegen bijvoorbeeld. Mensen die langer, vaker en/of intensiever bewegen, kunnen extra gezondheidswinst behalen. Regelmatig bewegen kan het risico op ziekte en vroegtijdig overlijden verlagen. Maar ook de kwaliteit van slaap verbeteren en het risico op gewichtstoename verlagen. Denk ook aan voeding, ontspanning, slaap.

Werk aan een betere leefstijl. Dan blijf je langer gezond en wordt je ouder.