Groen licht voor het inperken van aanbiedingen voor ongezond voedsel

Samenvatting van een artikel van Sue Rouwkema in de Nieuwsbrief Partnerschap Overgewicht Nederland, gevolgd door een eigen conclusie

Op dit moment heeft 50% van de Nederlanders overgewicht, 14 à 15% heeft obesitas (ernstig overgewicht). Ernstig overgewicht kan leiden tot meer dan 200 ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, depressie en meerdere vormen van kanker. Binnen de gezondheidszorg is (ernstig) overgewicht zelfs een van de duurste kostenposten. Als er geen actie ondernomen wordt, dan is de verwachting dat in 2040 ongeveer 62% van de Nederlanders overgewicht zal hebben.

In het Nationaal Preventie Akkoord is het streven opgenomen om in 2040 een daling gerealiseerd te hebben ten aanzien van het percentage van volwassenen met overgewicht (naar 38% of lager) en ten aanzien van volwassenen met obesitas (naar 7,1% of lager). Een van de ambities om dit te bewerkstelligen is: ‘Alle inwoners van Nederland eten en drinken op een wijze die bijdraagt aan een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon‘, hierbij wordt onder andere de Schijf van Vijf als leidraad genomen. De rol die supermarkten hier in zouden moeten nemen is: ‘Supermarkten verleiden consumenten meer producten te kopen die in de Schijf van Vijf horen onder andere door te communiceren welke producten in de Schijf van Vijf passen.’ Door de Tweede Kamer is de regering verzocht om supermarkten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en afspraken met hen te maken dat 80% van de reclames van supermarkten voor producten uit de Schijf van Vijf is.

Uit onderzoek bleek echter dat 82% van de aanbiedingen – in de reclamefolders van supermarkten – gericht was op ongezonde voeding. Eind oktober 2021 zal staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer terugrapporteren hoe het met de uitvoering van de motie gaat.

De voorlopige conclusie lijkt ons, dat de tijd van praten en proberen voorbij is en er concrete actie nodig is.