👓Brillen die blauw licht filteren helpen helemaal niet om beter te slapen?

Merijn van de Laar PhD is slaapwetenschapper en onder meer auteur van ‘Slapen als een oermens’. Hij vertelt over “een Cochrane review van vorige week, die laat zien dat er te weinig bewijs is voor de stelling dat de filterbrillen zouden ondersteunen bij slaap. Van de zes relevante trials bleken er drie geen effect te laten zien, de andere drie wel en het bewijs van die laatste drie is niet overtuigend. De algemene conclusie van de auteurs is dat het bewijs erg laag is en de problemen bij de studies die gedaan zijn en waarin wel effect gevonden werd, hebben te maken met blindering, kleine onderzoeksgroepen, gebrek aan kwantitatieve data, wisselende uitkomsten en te grote baseline verschillen tussen de verschillende onderzochte groepen.

Een hele mond vol aan factoren die de blauw licht filterbril een beetje in de schaduw zetten….” Voor de mensen die hem willen controleren: hier is de review te lezen, wel in het Engels.