Het aantal mensen met overgewicht is de laatste drie jaar niet gedaald

De doelen van het Nationaal Preventieakkoord uit 2018 zijn niet of nauwelijks gehaald. Er zijn niet minder volwassenen met overgewicht en het aantal rokers en drinkers is marginaal afgenomen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat in 2021 de helft van de volwassenen overgewicht had, net zoveel als drie jaar daarvoor. Je kan dus maximaal zeggen dat het aantal niet is toegenomen. Verder een procentje minder rokers, nu 21 procent. Ook maar iets minder drinkers. Overgewicht en roken komt meer voor bij mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau. Bij alcoholgebruik is het andersom: mensen uit de hoogste welvaartsgroep zijn vaker zware drinkers.

Geen succes dus, dat Nationaal Preventieakkoord. Terwijl dat zo ambitieus werd gepresenteerd door de overheid om overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik terug te dringen bij volwassenen. Het streven was dat in 2040 nog maar 5 procent rookt of te veel drinkt. Het aantal mensen met overgewicht moet in die periode van 50 naar 38 procent zijn teruggebracht. Maar die ambities blijken niet reëel te zijn.